Treballar a l’ASPB

Com a organització pública, l’Agència de Salut Pública de Barcelona selecciona el seu nou personal en base als requisits constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com al de publicitat. Altrament, participa en estructures de recerca que seleccionen personal que s’adscriu temporalment a l’Agència.

Les ofertes i convocatòries es fan públiques aquí.

 


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa d’Auxiliar de Laboratori.

Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/02/2018)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (18/01/2018)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (18/12/2017)
Anunci i Bases (09/11/2017)
Model d’instància(09/11/2017)
Model de currículum(09/11/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de Tècnic Mitjà en Infermeria.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/02/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (20/02/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (31/01/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (18/01/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (12/12/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (12/12/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/11/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (16/11/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/10/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (06/10/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (13/09/2017)
Modificació de Bases i Reobertura de termini (10/08/2017)
Anunci i Bases (21/07/2017)
Model d’instància (21/07/2017)
Model de currículum (21/07/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de Tècnic Superior en Medicina.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/02/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (20/02/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (31/01/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (18/01/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (12/12/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (12/12/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/11/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (16/11/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/10/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (06/10/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (13/09/2017)
Modificació de Bases i Reobertura de termini (10/08/2017)
Anunci i Bases (21/07/2017)
Model d’instància (21/07/2017)
Model de currículum (21/07/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de Tècnic Superior en Salut Pública.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/02/2018)
Nota explicativa (20/02/2018)
Resultats de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (20/02/2018)
Convocatòria de la cinquena prova (valoració de les competències professionals) (31/01/2018)
Resultats de la quarta prova (test de coneixements professionals) (18/01/2018)
Convocatòria de la quarta prova (test de coneixements professionals) (12/12/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (12/12/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/11/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (16/11/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (20/10/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (06/10/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (13/09/2017)
Modificació de Bases i Reobertura de termini (10/08/2017)
Anunci i Bases (21/07/2017)
Model d’instància (21/07/2017)
Model de currículum (21/07/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic Superior en Veterinària.

Resultat definitiu de la borsa de treball (03/11/2017)
Resultats definitius de la valoració de mèrits (03/11/2017)
Resultats provisionals de la valoració dels mèrits (10/10/2017)
Model de currículum a emplenar (15/09/2017)
Sol·licitud de Mèrits (15/09/2017)
Avís de la convocatòria de valoració de mèrits (01/08/2017)
Resultats de la quarta prova (valoració de les competències professionals) (01/08/2017)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (11/07/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (04/07/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/06/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (20/06/2017)
Anunci sobre modificació de la composició de la comissió de selecció (31/05/2017)
Rectificació de la convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (30/05/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals)  (17/05/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (09/05/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (20/04/2017)
Instància (06/03/2017)
Anunci i bases de la convocatòria (06/03/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut.

Resultat definitiu de la borsa de treball (08/11/2017)
Resultats definitius de la fase de concurs (08/11/2017)
Resultats provisionals de la fase de concurs (11/10/2017)
Model de currículum a emplenar (13/09/2017)
Sol·licitud de Mèrits (13/09/2017)
Avís de la convocatòria de valoració de mèrits (01/08/2017)
Resultats de la quarta prova (valoració de les competències professionals) (01/08/2017)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (11/07/2017)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (04/07/2017)
Convocatòria de la prova de català (20/06/2017)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (20/06/2017)
Anunci sobre modificació de la composició de la comissió de selecció (31/05/2017)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (11/05/2017)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (26/04/2017)
Modificació del llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/04/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (29/03/2017)
Anunci de correcció d’errors materials de les bases de la convocatòria (28/03/2017)
Instància (22/12/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (22/12/2016)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de tècnic auxiliar de laboratori, grup C, subgrup C1.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/12/2016)
Resultats definitius de la valoració dels mèrits (20/12/2016)
Resultats provisionals de la valoració dels mèrits (30/11/2016)
Resultats de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (22/11/2016)
Model de currículum a emplenar (28/10/2016)
Sol·licitud de mèrits: valoració de les competències professionals (28/10/2016)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (28/10/2016)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (28/10/2016)
Convocatòria de la prova de català (20/10/2016)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (13/10/2016)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (23/09/2016)
Avís de convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (15/09/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (15/09/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/08/2016)
Instància (08/07/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (08/07/2016)